Print
Category: Uncategorised
Hits: 42354

Arvestades, et:

võib järeldada, et ettevõtte territooriumil toiminud õnnetus ei mõjuta läheduses paiknevat elanikkonda otseselt.

Sellele vaatamata tuleb arvestada ka mustema stsenaariumiga ehk plahvatusega (BLEVE), mille tagajärjel tekkiv lööklaine, soojuskiirgus ja killud võivad kahjustada lähemal paiknevat elanikkonda (kaugusel umbes/kuni 600 meetrit).

Seega tähtis on elanikkonna õigeaegne teavitamine, mida tehakse läbi teavitussüsteemi (häirealarm). Ohusituatsiooni tekkimisel ei tohi elanikkond läheneda ohuallikale ja soovitavalt hoiduda klaaside lähedusest ning mitte vaadata terminalis suunas.

Ohutuks kauguseks ohusituatsioonis on 1 600 meetrit.