Tolliladu võib olla üldkasutatav (avalik tolliladu) või kindlaksmääratud kasutajatele (privaattolliladu). Loa tollilao asutamiseks annab ja tühistab toll. Tolliladu ja tolliterminal on vedelkütuste ladustamisel selleks ettenähtud statsionaarne mahuti.

Maardu Terminal AS pakub avaliku tollilao teenust omades samas tollimaaklereid.