Arvestades, et:

  • Terminal on varustatud vastavalt nõuetele avariivannidega nii mahutite juures kui vagunite laadimise estakaadil;
  • Terminal on varustatud tulekahju signalisatsiooniga;
  • Uue mahutipargil ja vagunite estakaadil on olemas vahtkustustus- ja jahutussüsteemid;
  • Terminali töötajad on koolitatud tegutsema kõigi võimalike ohtude likvideerimiseks ja riskide maandamiseks;
  • Terminali läheduses ei ole elumaju. Inimeste olemasolu on võimalik ainult naaberettevõtete territooriumitel;
  • Tuuleroos soodustab aurupilvede ja põlemisel tekkivate põlemisgaaside juhtimist Peterburi mnt suunas,

võib järeldada, et ettevõtte territooriumil toiminud õnnetus ei mõjuta läheduses paiknevat elanikkonda otseselt.

Sellele vaatamata tuleb arvestada ka mustema stsenaariumiga ehk plahvatusega (BLEVE), mille tagajärjel tekkiv lööklaine, soojuskiirgus ja killud võivad kahjustada lähemal paiknevat elanikkonda (kaugusel umbes/kuni 600 meetrit).

Seega tähtis on elanikkonna õigeaegne teavitamine, mida tehakse läbi teavitussüsteemi (häirealarm). Ohusituatsiooni tekkimisel ei tohi elanikkond läheneda ohuallikale ja soovitavalt hoiduda klaaside lähedusest ning mitte vaadata terminalis suunas.

Ohutuks kauguseks ohusituatsioonis on 1 600 meetrit.

Maardu terminal

Maardu Terminal AS'i kütuseterminal asub Harjumaal Maardus aadressil Lao 29. Kaart

Muuga sadamast terminali on orienteeruvalt 6,5 km, Peterburi maanteelt 3,0 km ja Tallinna piirilt 10,2 km.

Terminali mahutipargi kogumaht käesoleval ajal on 19 115 m3, mis jaguneb nn väikeseks (mahutid nr 1 – 14) ja uueks (mahutid nr 17 – 27) mahutipargiks. Väike mahutipark on mahutavusega 2 785 m3 ja uus 16 330 m3.

Terminali kogu mahutipark on kooskõlas kõikide kehtivate keskkonna- ja ohutusnormidega ning rajaneb täielikult kaasaegsetel ehitusnõuetele ja võimaldab paindlikku ning kiiret kaupade käitlemist.

Oleme 2011. aasta edukalt lõpetanud ja paigaldanud terminalile lisaks kahele töötavale lisaks ühe täiendava kütuse väljastusseadme ning autolaadimise estakaadile välisõhku paiskuvate bensiinigaaside kogust oluliselt vähendava Taani firma AkerSolutions gaasidetagastus süsteemi.

Maardu Terminal AS jätkuvalt suunab oma pilgu tulevikku arendamaks endast võimalikult kliendi- ja keskkonnasõbralikku ning usaldusväärset partnerit kõigile kütuste käitlejatele.