pic1.jpg

1. Kütuste aktsiisimäärad?

Eesti Vabariigis kehtivate kütuste aktsiisimääradega saab tutvuda siin.

2. Saatedokumentidele esitatud nõuded?

Infot on võimalik saada vedelkütuse seaduse §6'st.

3. Nõuded erimärgistatud diislikütuse tellimiseks?

Vastavalt rahandusministri 11. märtsil 2010. aastal vastu võetud määrusele nr 14 on kehtestatud Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord. Antud määruse §4 kohustab aktsiisikauba soetajat kinnitama omandiõiguse ülemineku korral infosüsteemis tehingu toimumist.

4. Kütuste varumakse määrad?

1) bensiini varumakse määr on 3,60 eurot 1000 liitri kütuse kohta;

2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;

3) reaktiivkütuse varumakse määr on 3,60 eurot 1000 liitri kütuse kohta;

4) raske kütteõli varumakse määr on 10,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

Sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.