Kütustelt tekib aktsiisimaksukohustus üldjuhul kütuste tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel. Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ja deklareerima ning maksma selle seadusega sätestatud tähtpäevaks.

Aktsiisimaksukohustuse tekkimise hetk, maksustamisperiood, aktsiisi deklareerimise ja tasumise tähtajad sõltuvad mitmetest tingimustest: millist staatust aktsiisikaupade käitleja omab, kas kütus on eelnevalt teises liikmesriigis juba tarbimisse lubatud, kütuse kasutusele võtmise või üleandmise hetkest, millisel otstarbel kütust kasutatakse ning mis liiki kütuselt aktsiisi maksmise kohustus tekib.

 

Eesti Vabariigis on käesoleval hetkel (kuni 31.01.2016) kehtivad järgmised aktsiisimäärad:

 

Diislikütus* (KNi numbrid 2710.19.29, 2710.19.41), 392,92 €/m³;

Eriotstarbeline diislikütus* (KNi numbrid 2710.19.29, 2710.19.41), 110,95 €/m³,

Pliibensiin* (KNi numbrid 2710.11.51, 2710.11.59), 422,77 €/m³

 

Uued aktsiisimäärad jõustuvad alates 01. veebruarist 2016:

 

Bensiin (pliivaba, pliibensiin, lennukibensiin)* 465,00 €/m³

Diislikütus* 448,00 €/m³

Eriotstarbeline diislikütus* 121,00 €/m³

Kerge kütteõli* 448,00 €/m³ (seni 392,92 €/m³)

Raske kütteõli 58,00 €/T (seni 15,01 €/T)

Põlevkivikütteõli 57,00 €/T (seni 15,01 €/T)

* Vedelkütuste puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta.

 

Aktsiisikeskuse kontaktid:
Tartus
Aadress: Tähe 106, 51013 Tartu
Kontakttelefon: 676 4522
E-post: tartu.akemta.ee
Faks: 676 4502

Tallinnas
Aadress: Endla 8, 15177 Tallinn
Kontakttelefon: 676 1644
E-post: tallinn.akemta.ee
Faks: 676 1613