Arvestades, et:

  • Terminal on varustatud vastavalt nõuetele avariivannidega nii mahutite juures kui vagunite laadimise estakaadil;
  • Terminal on varustatud tulekahju signalisatsiooniga;
  • Uue mahutipargil ja vagunite estakaadil on olemas vahtkustustus- ja jahutussüsteemid;
  • Terminali töötajad on koolitatud tegutsema kõigi võimalike ohtude likvideerimiseks ja riskide maandamiseks;
  • Terminali läheduses ei ole elumaju. Inimeste olemasolu on võimalik ainult naaberettevõtete territooriumitel;
  • Tuuleroos soodustab aurupilvede ja põlemisel tekkivate põlemisgaaside juhtimist Peterburi mnt suunas,

võib järeldada, et ettevõtte territooriumil toiminud õnnetus ei mõjuta läheduses paiknevat elanikkonda otseselt.

Sellele vaatamata tuleb arvestada ka mustema stsenaariumiga ehk plahvatusega (BLEVE), mille tagajärjel tekkiv lööklaine, soojuskiirgus ja killud võivad kahjustada lähemal paiknevat elanikkonda (kaugusel umbes/kuni 600 meetrit).

Seega tähtis on elanikkonna õigeaegne teavitamine, mida tehakse läbi teavitussüsteemi (häirealarm). Ohusituatsiooni tekkimisel ei tohi elanikkond läheneda ohuallikale ja soovitavalt hoiduda klaaside lähedusest ning mitte vaadata terminalis suunas.

Ohutuks kauguseks ohusituatsioonis on 1 600 meetrit.